Friday, September 7, 2007

ഇങ്ങനെയും പാടാം


ഈ പാട്ട്‌ ഈങ്ങനെയും പാടാം..തല്ല്ലല്ലെ... കുറച്ചുനാളുകള്‍ക്കുശേഷം ഒന്നു സ്രമിച്ചുനോക്കിയതാ ...
തിരുവോണ പുലരിതന്‍
തിരുമുല്‍കാഴ്ച വാങ്ങാന്‍
തിരുമുറ്റമണിഞ്ഞൊരുങ്ങി...
ആഹ്ലാദത്തിന്‍ നിറങ്ങളായ്
പൂക്കളങ്ങളൊരുങ്ങി....
തിരുമേനിയെഴുന്നെള്ളും സമയമായ്
ഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങി...

Monday, June 4, 2007

How To Talk With Your Angels

Step 1
Pray?
Pray for the truth and the gift of spiritual hearing. Let us know your concerns
and requests. Pray with an open heart and mind.

Step 2
Breathe?
We come to you on your breath- just be of serene nature. Let your body relax as
you breathe deeply and easily.

Step 3
Listen?
We come to you as an inner knowing. We will bring you comfort and guidance.
Quiet your mind so that you can listen to our gentle voices.

Step 4
Write?
Let our loving energy come to you. You will know what to write. Let the writing
flow as the answers to your concerns are given.

Step 5
Accept?
Acceptance is the most important part. Believe that all is well and you are
being guided to your highest good. Accept that you deserve all good.

Step 6
Follow Your Inner Knowing?
We will teach you and guide you. It will come. The more you practice listening
and following our guidance the easier and more natural it will become.

Step 7
Trust?
This is a spiritual gift. More will be given as you practice. Trusting the flow
of life is so important for you. Trusting allows you to relax and feel the joy
in life.

Tuesday, May 15, 2007

Tuesday, May 1, 2007

For all my Good Friends


എന്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും വേണ്ടി

Sunday, April 22, 2007

എനിക്കൊരു കൂട്ടാകുവാന്‍ നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ കൂടില്ലെ ????......

പ്രിയ സുഹ്യുത്തേ॥ഏകാന്തതയുടെ പടിവാതില്‍ക്കല്‍ ഏകനായി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ഏറ്റം ആദ്യം എത്തുന്ന ഓര്‍മ്മ എന്തായിരിക്കും? ഒരു തൂണ, ഒരു സുഹ്യുത്ത്, അതുമല്ലെങ്കില്‍ എഴുതുക, വായിക്കുക, കാണുക। അതെ, ഞാ‍നേകനല്ല ! തുണയുണ്ട്, ബന്ധുക്കളുണ്ട്, സുഹ്യുത്തുക്കളുണ്ട്, പക്ഷേ... എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു !। അതേ॥ ബന്ധങ്ങള്‍ ബന്ധനങ്ങളായി മാറുന്നു। വിദൂരതയിലാ‍യിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുരുവിയെപ്പോലെ പാറിപ്പറക്കുവാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു॥ എന്നാല്‍ എന്റെ ഈ ചെറിയ ലോകത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവന്‍ ബന്ധപ്പെടുവാന്‍ ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു। എനിക്കൊരു കൂട്ടാകുവാന്‍ നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ കൂടില്ലെ ????......

Sunday, April 15, 2007

S.S.L.C ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ചോര്‍ന്നൂ...............

S.S.L.C ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ചോര്‍ന്നൂ...............

1. നീ പോ മോനേ ______
a) ഗോപാലാ
b) ദാമോദരാ
c) ദിനേശാ

2. ____ ഗിരി ഗിരി
a) വിജയഗിരി
b) വിനാഗിരി
c) സവാരി

3. ശംഭോ ____ ദേവാ
a) കാമ
b) വാമ
c) മഹാ

4. കണ്ണന്റെ മുന്പിലും പിന്നിലും ഉള്ളത് എന്ത്?
a) റെസ്റ്റ്
b) നെസ്റ്റ്
c) ബെസ്റ്റ്

5. ആലിപ്പഴം പെറുക്കാന്‍ _____ നിവര്‍ത്തി
a)പോപ്പിക്കുട
b)ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
c)പീലിക്കുട

6. ആരേയും ____ ഗായകനാക്കും
a) മുസ്തഫ
b) സൈതാലി
c) ഭാവ

7. യെവന്‍ ഒരു ____ ആണ്‌
a) നാറി
b) പുലി
c) കൂലി

8. വാതാ ___ ഗണപതിം ഭജേ. ഇവിടെ ഗണപതിയുടെ ഇനീഷ്യല്‍ എന്താണ്?
a)P
b)Q
c)R

9. ഹെന്റെ _____ അമ്മച്ചിയാണേ സത്യം. ഇവിടെ ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍ സൂചിപ്പിച്ചത് ആരെ?
a) ശബരിമല അമ്മച്ചി
b) അമ്മയുടെ അമ്മ
c) മുടിപ്പുര അമ്മച്ചി

10. സൈനബയുടെ മുന്നില്‍ ഉള്ളത് എന്ത്?
a) ആ
b) ഈ
c) ഓ

ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി

ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി
വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കും നാഥന്റെ മുമ്പില്‍
പാടുവതും രാഗം നീ തേടുവതും രാഗമായ്‌
ദേവനുമനുരാഗിയായ്‌ അമ്പലപ്രാവേ (ഒന്നാം രാഗം)

ഈ പ്രദക്ഷിണവീഥിയില്‍ ഇടറി നിന്റെ പാതകള്‍
എന്നും ഹൃദയ സംഗമത്തിന്‍ ശീവേലികള്‍ തൊഴുതു
ആ .... ആ .... (ഈ പ്രദക്ഷിണ)
കണ്ണുകളാലര്‍ച്ചന മൗനങ്ങളാല്‍ കീര്‍ത്തനം
എല്ലാമെല്ലാമറിയുന്നീ ഗോപുരവാതില്‍ (ഒന്നാം രാഗം)
നിന്റെ നീല രജനികള്‍ നിദ്രയോടുമിടയവേ
ഉള്ളിലുള്ള കോവിലിലെ നട തുറന്നുകിടന്നു
ആ .... ആ .... (നിന്റെ നീല)
അന്നുകണ്ട നീയാരോ ഇന്നുകണ്ട നീയാരോ
എല്ലാമെല്ലാം കാലത്തിന്‍ ഇന്ദ്രജാലങ്ങള്‍